Hôm nay - ngày 20/04/2024

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

0.82% 8 lần
01

0.62% 6 lần
02

1.03% 10 lần
03

1.03% 10 lần
04

0.72% 7 lần
05

1.23% 12 lần
06

0.72% 7 lần
07

0.72% 7 lần
08

0.62% 6 lần
09

1.54% 15 lần
10

1.34% 13 lần
11

0.93% 9 lần
12

0.82% 8 lần
13

1.44% 14 lần
14

0.62% 6 lần
15

1.34% 13 lần
16

1.23% 12 lần
17

1.03% 10 lần
18

1.03% 10 lần
19

0.82% 8 lần
20

1.44% 14 lần
21

0.93% 9 lần
22

1.44% 14 lần
23

1.13% 11 lần
24

0.93% 9 lần
25

1.03% 10 lần
26

1.34% 13 lần
27

1.34% 13 lần
28

1.23% 12 lần
29

1.34% 13 lần
30

0.62% 6 lần
31

0.41% 4 lần
32

1.34% 13 lần
33

1.23% 12 lần
34

0.51% 5 lần
35

0.82% 8 lần
36

0.51% 5 lần
37

0.72% 7 lần
38

1.03% 10 lần
39

0.93% 9 lần
40

1.03% 10 lần
41

1.03% 10 lần
42

1.54% 15 lần
43

0.51% 5 lần
44

0.82% 8 lần
45

0.51% 5 lần
46

0.72% 7 lần
47

0.82% 8 lần
48

0.72% 7 lần
49

1.44% 14 lần
50

1.44% 14 lần
51

0.72% 7 lần
52

1.44% 14 lần
53

0.51% 5 lần
54

1.34% 13 lần
55

0.72% 7 lần
56

0.93% 9 lần
57

1.65% 16 lần
58

0.62% 6 lần
59

1.34% 13 lần
60

1.03% 10 lần
61

1.75% 17 lần
62

0.93% 9 lần
63

1.13% 11 lần
64

0.41% 4 lần
65

0.93% 9 lần
66

0.72% 7 lần
67

0.72% 7 lần
68

0.41% 4 lần
69

1.65% 16 lần
70

1.03% 10 lần
71

1.65% 16 lần
72

0.72% 7 lần
73

1.13% 11 lần
74

1.13% 11 lần
75

0.51% 5 lần
76

0.21% 2 lần
77

0.51% 5 lần
78

0.72% 7 lần
79

2.16% 21 lần
80

0.72% 7 lần
81

1.13% 11 lần
82

0.62% 6 lần
83

1.54% 15 lần
84

0.82% 8 lần
85

0.72% 7 lần
86

1.23% 12 lần
87

1.03% 10 lần
88

0.31% 3 lần
89

1.65% 16 lần
90

1.54% 15 lần
91

1.13% 11 lần
92

1.03% 10 lần
93

1.03% 10 lần
94

0.62% 6 lần
95

1.03% 10 lần
96

1.23% 12 lần
97

0.93% 9 lần
98

1.13% 11 lần
99

1.34% 13 lần